อัตราค่าบริการ

25171
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ

อัตราค่าบริการ

ผู้สูงอายุช่ายเหลือตัวเองได้หรือได้น้อย 16000 บาท/เดือน

ผู้สูงอายุดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง 18000-22000/เดือน

ผู้สูงอายุดูดเสมหะ(เจาะคอ)ให้อาหารทางสายยาง **มีแผลกดทับ ใส่สายสวนปัสสาวะ 20000 บาท/เดือน

***ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์ สามารถนำมาเองหรือเหมาจ่าย 2300/เดือน

มีรถ Ambulance บริการ 24 ชม.